REGAN Vest Kriseledelse

– giver bestyrelser, chefer og lederteams i det private og offentlige mulighed for at udvikle det interne samarbejde i en presset og kompleks problemstilling for derved at imødegå graverende fejl.

Hvad er REGAN Vest Kriseledelse ?

Vores dilemmaspil er bygget op omkring den afklassificerede NATO øvelse, WINTEX / CIMEX – 81, som denne 39 min. dokumentar giver et fint indblik i.

OVERBLIK: Spillet og den historiske sammenhæng

REGAN Vest Kriseledelse er et intensivt ledelsesspil baseret på den afklassificerede NATO øvelse: WINTEX / CIMEX 81, der dengang startede i Udenrigsministeriets situationsrum i København. Efter en uges tid flyttede man til kælderen på Rold Storkro, hvor man uforstyrret og i al hemmelighed havde forbindelse til omverdenen bl.a. via kommunikationslinjerne fra REGAN Vest. Øvelsens sidste tre dage foregik inde fra regeringens bunkeranlæg i Vestdanmark, heraf navnet, REGAN Vest. Øvelsesforløbet startede for alvor mandag 9. marts og sluttede dramatisk søndag 21. marts i foråret 1981, under den kolde krig, der i de efterfølgende år blev iskold, mens Margaret Thatcher og ikke mindst Ronald Reagan, skruede bissen på. 

Spillet har til formål at træne et lederteam, en bestyrelse eller lignende i at håndtere en omsiggribende krise og forhindre den i at udvikle sig i et altødelæggende omfang. Deltagerne spiller de centrale ministre og embedsmænd i den danske regering under en truende udenrigspolitisk krise, der udvikler sig hastigt mod en væbnet konfrontation med Warszawapagten.

Under hensyntagen til både de allierede i NATO og den danske befolkning, står deltagerne i flere dilemmaer undervejs i spillet, hvor forkerte beslutninger kan få fatale konsekvenser for landets eksistens. Spillet kan sidsstilles med en pludseligt opstået krise, der i værste fald kan true en organisations eksistens, og hvor en ledelse eller bestyrelse, både skal tage hensyn til sin ejerkreds, kunderne og medarbejderne, og samtidig håndtere dialogen med offentligheden og ikke mindst pressen. 

Spillet har en varighed på 8 – 16 (24) timer. Men forinden er alle blevet grundigt klædt på til at forstå den virkelighed, som eksisterede i en, på samme tid, national og international krise under den kolde krig. Regeringens centrale poster får med jer nye ansigter, og er du øverste chef, må du nødvendigvis sætte dig i statsministerens stol. Derudover er alle totalforsvarets ministre repræsenteret med Udenrigs-, Forsvars-, Justits- og Indenrigsministrene, samt departementscheferne som også spillede en afgørende rolle under en krise af den karakter. 

Vi agere regeringens sikkerhedspolitiske rådgivere, der under alle de store NATO-øvelser, var centrale for krisespillenes gennemførelse, nøjagtigt som det var tilfældet under den kolde krig i de år, hvor skiftende regeringer ikke kunne forventes at få samme vedvarende træning og rutinering, som disse højtstående embedsmænd og ministrenes departementschefer.

Evalueringen af spillets gennemførsel og deltagernes handlinger bearbejdes grundigt og vi garanterer at I får noget med jer hjem. Der gives personlig feedback og den samlede præstation analyseres, så læringen kan synliggøres og anvendes, som et værn mod fremtidige kriser i jeres organisation. 
Træd ind i en anden rolle i en helt anden tid, og bliv bevidst om, hvad der skal til, hvis en pludseligt opstået krise begynder at eskalere og truer med at blive graverende og dermed ødelæggende for jeres organisation.